Пређи на главни садржај

Istočno Novo Sarajevo: Dugove FK i KK ''Slavija'' niko ne vraća


Nikola Samouković, vlasnik restorana ''Vuk'' u Istočnom Novom Sarajevu godinama se bori da naplati dugovanja Fudbalskog kluba ''Slavija'' (FK Slavija) i Košarkaškog kluba ''Slavija'' (KK Slavija) nastala tako što su se u njegovom restoranu hranili fudbaleri i košarkaši koji su igrali za ove klubove. Računi klubova su blokirani, osnovan je novi košarkaški klub (OKK Slavija), FK Slavija se finansira preko, takođe novoosnovane, ''Akademije sporta Slavija'', a sudske presude da se Nikoli Samoukoviću isplate dugovanja se ne izvršavaju.


Fudbaleri i košarkaši Slavije imali su obezbijeđenu ishranu u restoranu ''Vuk'' u Istočnom Novom Sarajevu. Međutim, ono što čelnici ovih klubova nisu obezbijedili jeste da se ti troškovi plate, pa je vlasnik Nikola Samouković bio prinuđen da to rješava sudskim putem. Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu donio je dvije pravosnažne i izvršne presude u Nikolinu korist, i to protiv KK Slavija od 2011. godine na iznos 25.715,00 KM osnovnih troškova i 2.708,00 KM troškova parničnog postupka, te protiv FK Slavija od 2012. godine na iznos 22.656,00 KM osnovnih troškova i 3.421,90 KM troškova parničnog postupka, ali FK Slavija i KK Slavija do danas nisu izmirili svoje obaveze.

Presuda protiv KK Slavija

 Presuda protiv FK Slavija

Pokušavao je Nikola svoj novac naplatiti na različite načine, od dogovora do sudske zapljene pokretne imovine:

''Nešto sam naplatio. Od KK Slavija po rješenju o dosudbi zaplijenjenih koševa i semafora naplaćen je iznos od 9.850 KM, a FK Slavija mi je na rate platio oko 8.000 KM. Dragan Kulina (jedan od predsjednika FK Slavija) mi je garantovao da će sve biti plaćeno, ali te garancije nije ispoštovao. Sa Zdravkom Šavijom, takođe predsjednikom FK Slavija, 27.07.2016. godine napravio sam sporazum da se plaća na mjesečnom nivou po 1.000 KM, te da se na taj način izmire dugovanja, međutim Ljubiša Ćosić načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo to nije dozvolio. U ovoj varijanti ja sam bio spreman da ih osobodim kamate ako budu redovno izmirivali ove obaveze, ali oni to nisu ispoštovali.''

Sporazum o vansudskom poravnanju

Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, vidno iznerviran zbog pokretanja ovih pitanja, u telefonskom razgovoru pokušava diskreditovati Nikolu, ali većim dijelom potvrđuje iznesene činjenice:

''Ako pravite priču kojom bi kritikovali opštinu, molim vas zaobiđite me jer ne bi ovih klubova bilo da nije opštine, ne od kada sam ja načelnik nego inače. Nikola Samouković je čovjek kojem je cijeli život nešto nepravo. Što se tiče njegovih presuda protiv košarkaškog kluba tu sam imao dogovor sa njim, tu smo ga ispoštovali za koševe, koje je htio da demontira, i za semafor mi smo postigli sporazum i nešto mu platili u ratama. Sve ostalo što ima neka potražuje od tih klubova koji su mu dužni. On ima izvršnu presudu i protiv FK Slavija, pa neka skine sjedišta i neka nosi.''

Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo

Ćosić ističe kako bi rado isplatio dugovanja, međutim, dugovi su veliki, a novca nema:

''U ovom momentu dugovanja FK Slavija su oko 600.000 KM, da li vi mislite da to jedna mala opština može isplatiti?! Da imamo viška novca vidjeli bismo one koji imaju najstarije izvršne presude pa im svima dali na ravne časti. Ali nema, to jedva funkcioniše.''

Međutim, Nikola Samouković se ne slaže sa ovom izjavom načelnika opštine:

"Imam dokaze da su nekim ljudima kojima su ostali dužni kasnije, u odnosu na mene, isplatili sva dugovanja." 

Dugovanja FK Slavija prema Nikoli Samoukoviću potvrđuje i Izvod otvorenih stavki od 01.12.2010. godine, potpisan od strane tadašnjeg čelnika kluba Milorada Košarca.
Nakon blokade računa osnivaju se novi klubovi, a dugovi ostaju na starim

Prema podacima iz jedinstvenog registra računa Centralne banke BiH svi računi KK Slavija su blokirani, tako da ovaj sportski kolektiv više ne funkcioniše. Međutim, osnovano je drugo pravno lice OKK Slavija koje je, prema riječima Nikole Samoukovića, preuzelo svu imovinu i trofeje KK Slavija, jedino dugovanja nisu preuzeta. Kada je u pitanju FK Slavija i njima su blokirani svi računi, a klub funkcioniše tako što je osnovana ''Akademija sporta Slavija'' pa se ovom pravnom licu iz budžeta isplaćuju sredstva koja su namijenjena za FK Slavija.

Ljubiša Ćosić potvrđuje da obavlja značajne funkcije u ovim klubovima i da je veoma dobro upoznat sa situacijom:

''U novoformiranom OKK Slavija sam predsjednik kluba, a u FK Slavija sam predsjednik Upravnog odbora. OKK Slavija nema veze sa KK Slavija, on funkcioniše već neke 4 godine i nema nikakvih dugovanja, opština je zajedno sa još dva fizička lica osnovala ovaj klub. Ja ne mogu da odgovaram ni da se bavim pitanjima šta je bilo u prethodnom periodu kada je u pitanju KK Slavija. Kada je u pitanju FK Slavija, postao sam predsjednik (Upravnog odbora, op.a.) 27.06.2017. godine, od tada pa do danas najvećim dijelom klub se finansira od granta opštine Istočno Novo Sarajevo koji se isplaćuje na račun ''Akademije sporta Slavija'' sa kojom FK Slavija ima sporazum o međusobnoj saradnji. To je tako bilo i prije mene i evo nastavilo se sa mnom."

Ćosić takođe napominje da su prije njega na čelu ovih klubova bili: Gojko Drašković, Slobodan Ujić, Zdravko Šavija, ali izbjegava odgovor na pitanje zašto prethodnici nisu pozvani na odgovornost zbog nastanka dugova.

Nikola Samouković se ne slaže sa Ćosićevim tvrdnjama u kojima ističe da OKK Slavija nema veze sa KK Slavija jer je, kako tvrdi, OKK Slavija preuzeo svu imovinu i trofeje od KK Slavija:

''OKK Slavija sada gazduje i objektom ''Košarkaška kuća'', taj objekat je preuzet od KK Slavija, a dugovi nisu preuzeti''.

Što se tiče isplata za FK Slavija iz budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo, a na račun ''Akademije sporta Slavija'', Nikola smatra da je to nezakonito:

''To je krivično djelo i ja sam to prijavio tužilaštvu. Naparavljen je dogovor, na sudu sam provjerio registraciju ''Akademije sporta Slavija'' u kojoj piše da ''Akademija sporta Slavija'' ima poslovnu saradnju sa FK Slavija. Sud je od FK Slavija zaplijenio pokretnu imovinu: kosilicu, klupe za presvlačenje, sto za masažu aluminijske golove, stolice na tribini, pa je pitanje kako uprava kluba planira početi novu sezonu''.

Iz svega prethodno navedenog evidentno je da se za poslovanje FK Slavija i KK Slavija vezuju brojne nepravilnosti, a svaki novi pogrešan korak i zloupotreba pravdaju se borbom da ovi sportski kolektivi ne budu ugašeni. Kada su u pitanju dugovanja prema Nikoli Samoukoviću, ali i drugima, ona se komentarišu tako što se oni pokušavaju diskreditovati. 


Piše: Slobodan Golubović


*Preuzimanje dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i imena autora

Коментари

Популарни постови са овог блога

Zašto “Kriminološki aspekt”?

S obzirom da sam neko ko se bavi kriminologijom kao modernom naukom, te da se trudim da ukazivanju na probleme i rješavanju istih pristupam u granicama struke kroz medijske nastupe, autorske analize i komentare, kao i stručne i naučne radove, javila se potreba da svoj rad dodatno autorizujem i zaštitim tako što ću pokrenuti ovaj blog.  Naravno da postoji i doza lične sujete, odnosno želje da imam svoj prostor u javnosti koji ću lično ograničavati i širiti onoliko koliko smatram da treba, a vodeći se mišlju Emanuela Kanta: “Ograničava me samo moralni zakon u meni i zvjezdano nebo iznad mene”. Iza ovoga ne stoji nikakav interes za ostvarenjem neke materijalne koristi, ni do sada je nisam imao niti tražio što mogu potvrditi svi sa kojima sam sarađivao. Dakle, sve što objavim biće potpuno besplatno, radim to “za svoju dušu” a vjerujem i u javnom interesu.  Što se tiče sadržaja, neće tu biti samo kriminološke teme, već sve ono što smatram da je bitno i što sam sposoban da obrad

Sekundarna viktimizacija novinara žrtava krivičnih djela

Vladimir Kovačević, novinar BN TV i osnivač portala ‘’Gerila’’, i Mira Kostović, novinarka ELTA TV, su direktne žrtve fizičkih i verbalnih napada, odnosno teških krivičnih djela koja su posljedica njihovog profesionalnog pristupa novinarskom poslu, nepostojanja mehanizama zaštite novinara i generalno loše sigurnosne situacije u Republici Srpskoj Kriminološki rečeno, nad pomenutim kolegama je u trenutcima napada izvršena  primarna viktimizacija , a svako neodgovarajuće reagovanje prema žrtvama od strane predstavnika organa formalne socijalne kontrole kriminaliteta (policija, tužilaštvo, sud…), ali i drugih subjekata koji neposredno ili posredno dolaze u kontakt sa žrtvom krivičnog djela je sekundarna viktimizacija.  Sekundarna viktimizacija Vladimira Kovačevića Još u samoj noći kada je izvršeno krivično djelo pokušaja ubistva Vladimira Kovačevića pojavile su se informacije da je uviđaj prekinut, da mjesto zločina nije adekvatno obezbijeđeno itd. Ovo predstavlja sekunda