Пређи на главни садржај

Постови

Zašto “Kriminološki aspekt”?

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE: Neznalice, formalisti, politički i lični interesi

Uoči obilje ž avanja 9. decembra - Međunarodnog dana borbe protiv korupcije teško je odabrati temu o kojoj bi se moglo pisati, a da ona već nije iscrpljena. Međutim, naravno da postoji tema koju svi izbjegavaju i koja zasigurno predstavlja jedan od ključnih problema u pomenutoj oblasti, a to su kompetencije i integritet boraca protiv korupcije u instatucijama u BiH na svim nivoima. Na različitim antikorupcijskim konferencijama, sastancima i drugim događajima, ako se fokusirate, analitički i stručno promislite o izjavama značajnog broja govornika, zaključićete da ti ljudi primarno ne poznaju problematiku borbe protiv korupcije. Nakon toga, sljedeći zaključak je da su oni tu samo da zadovolje formu. Na kraju, kada se usmjerite na njihov rad na konkretnim stvarima shvatićete da su iza svega toga politički i lični interesi. Neznalice Kada govorimo o neznanju, mo žemo navesti nekoliko primjera koji to potvrđuju: - ‘’Korupcija je previše široko definisana. Potre
Недавни постови

Sekundarna viktimizacija novinara žrtava krivičnih djela

Vladimir Kovačević, novinar BN TV i osnivač portala ‘’Gerila’’, i Mira Kostović, novinarka ELTA TV, su direktne žrtve fizičkih i verbalnih napada, odnosno teških krivičnih djela koja su posljedica njihovog profesionalnog pristupa novinarskom poslu, nepostojanja mehanizama zaštite novinara i generalno loše sigurnosne situacije u Republici Srpskoj Kriminološki rečeno, nad pomenutim kolegama je u trenutcima napada izvršena  primarna viktimizacija , a svako neodgovarajuće reagovanje prema žrtvama od strane predstavnika organa formalne socijalne kontrole kriminaliteta (policija, tužilaštvo, sud…), ali i drugih subjekata koji neposredno ili posredno dolaze u kontakt sa žrtvom krivičnog djela je sekundarna viktimizacija.  Sekundarna viktimizacija Vladimira Kovačevića Još u samoj noći kada je izvršeno krivično djelo pokušaja ubistva Vladimira Kovačevića pojavile su se informacije da je uviđaj prekinut, da mjesto zločina nije adekvatno obezbijeđeno itd. Ovo predstavlja sekunda

Izbori u BiH (3): Stranački reket za imenovane i zaposlene

Ovdje je riječ o pojavnom obliku izborne korupcije koji, iako finansijski nije previše značajan, s obzirom na posljedice koje izaziva značajno utiče na stanje u društvu i državi, a to je odvajanje ‘’procenta’’ od ličnog dohotka za stranku . Političke stranke su jako netransparentne kada je finansiranje njihovog rada u pitanju, a zakonske odredbe koje regulišu ovu oblast su pune rupa koje omogućavaju zloupotrebe. Stranački prvaci najčešće izbjegavaju pitanja o finansiranju stranaka, a oni koji se odvaže da odgovore uglavnom zbunjeno mrmljaju o članarinama i donacijama što je zanemarljivo s obzirom na količinu sredstava koja se potroše u izbornoj kampanji. Naravno, detalji izvlačenja većeg dijela novca za stranke pojašnjeni su u tekstu Izbori u BiH (2): Namješteni tenderi za izvlačenje novca i predizborne usluge i radovi . ‘’DNS će se finansirati kao i tokom svih prethodnih izbora. Mi imamo izdvajanja po svakom našem zaposlenom. Statutarno je regulisano da je to svaki čovje

Izbori u BiH (2): Namješteni tenderi za izvlačenje novca i predizborne usluge i radovi

Poznato je da se kroz javne nabavke u BiH potroši najviše javnog novca. Prema nekim procjenama radi se o oko 4 milijarde maraka godišnje, a značajan dio tog novca se potroši nelegalno putem zloupotreba u javnim nabavkama. Istina, najveći dio javnog novca koji se zloupotrijebi u javnim nabavkama završi u džepovima samih aktera javnih nabavki, ali nije zanemarljiv ni dio koji ide u korist političke stranke kojoj pripadaju zasluge za omogućavanje ovih zloupotreba. Rukovodioci, odnosno direktori javnih institucija, ustanova i preduzeća postavljeni su na te pozicije od strane političkih stranaka koje učestvuju u vlasti i kao takvi imaju obavezu ispunjavanja stranačkih naloga. Već u samim planovima javnih nabavki u izbornim godinama vidljivo je drastično povećanje budžeta za javne nabavke, a primjetno je da se pojedini tenderi planiraju isključivo u izbornim godinama.  Prema medijskim navodima, najsvježiji primjer je JP ‘’Putevi Republike Srpske’’ koji su posao vrijedan 4 milio

Izbori u BiH (1): Fenomenologija izborne korupcije

Opšte je poznato da je korupcija društveno negativna pojava karakteristična za svako društvo i vrijeme. Nećemo pogriješiti ako kažemo da je vezana za ljudsku genetiku, pa čovjeka osim kao homo sapiensa možemo definisati i kao homo corruptusa . Naravno, zavisno od toga na kom je nivou razvoja posmatrana društvena zajednica i koliko su razvijene preventivno-represivne mjere kojim se bori protiv korupcije, različito je zastupljena. Istraživanja govore da je najveći stepen korupcije u nerazvijenim i zemljama u tranziciji. Bosna i Hercegovina, ali i zemlje u regionu su skoro 30 godina u periodu tranzicije kome se ne nazire kraj, a svi pokazatelji koji se odnose na korupciju iz godine u godinu su sve lošiji. Ne postoji segment društvenog života u kome se nisu isprofilisali neki pojavni oblici korupcije, a s obzirom da je 2018. izborna godina ovdje će u fokusu biti izborna korupcija . O izbornoj korupciji u Bosni i Hercegovini se mnogo priča, najčešće u političkim prepucavanjima i

Istočno Novo Sarajevo: Dugove FK i KK ''Slavija'' niko ne vraća

Nikola Samouković, vlasnik restorana ''Vuk'' u Istočnom Novom Sarajevu godinama se bori da naplati dugovanja Fudbalskog kluba ''Slavija'' (FK Slavija) i Košarkaškog kluba ''Slavija'' (KK Slavija) nastala tako što su se u njegovom restoranu hranili fudbaleri i košarkaši koji su igrali za ove klubove. Računi klubova su blokirani, osnovan je novi košarkaški klub (OKK Slavija), FK Slavija se finansira preko, takođe novoosnovane, ''Akademije sporta Slavija'', a sudske presude da se Nikoli Samoukoviću isplate dugovanja se ne izvršavaju. Fudbaleri i košarkaši Slavije imali su obezbijeđenu ishranu u restoranu ''Vuk'' u Istočnom Novom Sarajevu. Međutim, ono što čelnici ovih klubova nisu obezbijedili jeste da se ti troškovi plate, pa je vlasnik Nikola Samouković bio prinuđen da to rješava sudskim putem. Okružni privredni sud u Istočnom Sarajevu donio je dvije pravosnažne i izvršne presude u Nikolinu korist,

Otpor režimu Milorada Dodika je naša dužnost

Milorad Dodik je krenuo u otvoreni obračun sa građanima koji se suprostavljaju njegovom režimu i posljednjih dana jednočasnovnim blokadama saobraćajnica protestvuju zbog poskupljenja goriva. Dodik je građane nazvao huliganima i zaprijetio da će učiniti svaku vrstu mjere da se protesti onemoguće.  Do sada su pripadnici MUP-a RS pisali prekršajne naloge učesnicima saobraćajnih blokada, a nakon Dodikove javne komande krenuli su sa privođenjem i fizičkim uklanjanjem.  Režim, umjesto da pokuša smiriti situaciju tako što će snage usmjeriti na rjesavanje ili makar ublažavanje problema, kreće sa primjenom sile, a to je znak da nema rješenja i da je izgubio kompas pa se kao teško ranjena zvijer dezorjentisano bori sa okolinom i tako pravi još veću štetu.  Slični primjeri iz svijeta u kojima je građanski bunt odnio pobjedu Istina, mnogi protesti i bune u prošlosti su gušeni silom autoritativnih režima, a samo mudri i demokratski državnici nalazili su načina da probleme rjes